<µ\˜,‘¥ CÖ4$^Uy­6ñhÎòI)~šD•[6ìî?÷¨a‰×"5…ˆœ°e ä7»zð¥xi,f•,ËÚ°’hL²!‰‡V^’Òˆ.ÙKq¿e_î4ZkÙØP¤RÍp!ËCKÚ5ukE|T˜¾úêf!“­%G–ù•;Ô??i„é®fN¦ ¥*zmÆ”]ƒ5ÄÐïN[WÄkÅàJJOÓ‡¹XØ£3*Z*û…µ'ˆõ¦Ú¾9C4õ1©å‘V2J‹ë¹¥4×0qð1þ°yÆ:ô’ÛÔuUŒWÕ-Ã§ý‚§Ž¯wFÒ`†¡p—#,ˆÊ.¯UÜo^T×£âú ²E†r^2é"ÃêTI$Ž@(ÞèíVfR7WöåäÇ*Âæ!÷)°ý­Mòã­Fn!iF,"¼¤Î4—D[Û4Œµ·u4]ø“ ÍÚñt¡R¢ÚTvÿÔ(+ðÐkk…D²fL`PP‚yñßPÚÕ( èÕJiúöUg’Œ Ebˆ®Zш7¹â*µ§5jÁ†N¤‚"P[ç à’kÜ=wøk>ݘþDÂ$€“ÒŒ– ânßs·}YÆ4 Èþö75 @5P¦æŸíã¦Y½…±Å^ÅJ3T5T ñ,iO.ÆÄÆ’qÌD…¨¢ÒµÚ¾ß]cX²ˆ*.Š‚‰ZÊh Ü©á_Ïá©Ï#EªPé²Ê‚•û‡ßv§áè5,˜¤†D••TQ\ÏzTçªóHϼ}Ô¨ùx×FgÁ†«¶u¶áˍ—è€ J-Èâ­BÅ\o:íÇW±ÄQ‰txÂ+ND›ËÒ”õ,ßåÕ–Óû5Ñ<¸±ÆÝ<±3¼•©‰šÕIVöÒHÒÚs{èÙEÆÀúßË(bê)úŒUx¨4¦½-àÕ­p7~¡¬’û¤ÜÒ§—ºõ±¥6áÇG™U£YSˆö¸— >¤©bkg3O-&—iD‚ÁB*’}Ä ÂãΕÑáeÈw4wg¹êöܱB—m‡žŠqšòÁÄ’}N‹ÓD!™#…Et¡pIß«“Z¬PJÊ^`~›DÎ:¶·Š(àw¯.éíý×)¤‚DÉnHqÖ.ƒJEèRe¡UŽìæµÙCWOcÊu¢ª¬J•bÀÒÔÜÞ çªã­Ý 4]¹xCº ýrüwç¼~úäKh@Î'š9P-Í2íyÈàUxT¼ô³¿bö\|PØ9}|—¨’%•£\÷šþ +Z-iòþÞŸºL±I5¸ЈPt‹úÜóØÑGõ$éWÝ8½»²à@›6t6+pHµ¥`8p!<ý§¯eƒIÙqR^ËÛ6÷&>;«²«{‚)]ý šzí¢wœ7ÈÆFŒ™[è~fÚÖ´Ö´ýÑ›nÄÅH¬PD¨A!P(Ü¿–®cæ÷)œ¬ §¹·áSÀõ¿+ŒUa k È„ÄžàÇj9ý'LU^Xï j½-@¥94¿ø3 Éœçw‰X6Ç΀\9øé¦,Q¬J‚€£•åJí­½–Í??ŠŒƒâO-ÏUž5©©¢B”¯(wßmÇÇL %NäW–†"UÚÓá¾ú˜‡) ÆÕ²·9ýÖîªyÓŸ­5~Vn@=Yv ò Qj"í¸Q·ã¦=Ó3;¸dòæ0e‚Õ¶V¡›¦†â8PµwñÒìµ €ä òÞz{^’·M–£jùpÐÒÉÙ”Ø}½ÙŒÝ¿VV†3Zx :Ñcvؠ܍üt¯µ}ÃÙ0ûägÀ,!Ð8wVXÖ ¢\ÕÔ2>üûz8Ùã™ò)KQÒÄšmÔ¶ŸtJr'³f•h8l47Œ3T=¤ñQÏX|Ÿþ„ìÿù`Š8•og’Kä#€EQ`ýÃJ{—Ü=Ó"8g~çôd&ülvé5¢Ë®HÍÛÞ@©<+¬{/AÌî=¿W;% $ûT·½ ©óÃH³þø‰DÀ…˜¡*%È%°ýŠ—³SÎÝdsÿ‰7¸9™]od7R»ÒïÇȪ§)P‰HhcÞ«ôê7'Äõ]¾ÍT¥ì†Ùÿqg÷ŠÒ¶Hj‹=@÷ ¹;|¬Äü5D;$òÇ;ŸU…cé[W•G½kÎÑ. BBT forelwedstrijd voor de jeugd

B.B.T jeugd Forel event 2006.

De eerste echte forel viswedstrijd voor jeugdvissers t/m 17 jaar zal op

 8 April plaatsvinden aan de forel vijvers van t’Smallert te Emst.

 

Het ligt in de bedoeling om deze wedstrijd jaarlijks te vissen in het 2e weekend van April.

 

De opbrengst van deze wedstrijd gaat naar de Stichting Fishing Dutchman

 

 

Sponsoren;                              BERKLEY

                                               BEET

                                               Trout fishing networks

                                               Forellen visvijvers t’Smallert Emst

 

Max deelnemers;                     80 personen.

 

Lokatie                                    T’Smallert Emst.

 

8 April ;                                  12.00 uur tot 18.00 uur

 

De twee categorien                  -t/m 12 jaar                 kosten €  9,00

-13 t/m 17 jaar                       kosten €11,00

 

 

Opgeven kan alleen telefonisch via t’Smallert onder vermelding van je leeftijd op 8 april a.s en je naam adres telefoonnummer en eventueel e-mail adres.

Het telefoonnummer: 0578661621