Gedragscode voor karpervissers


De Karperstudiegroep Nederland (KSN) bestaan al sinds 1974 maar is sinds bijna een jaar een officiële vereniging. Sinds deze structuurverandering zijn voorlichting en promotie onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen van de KSN. Die doelstellingen bestaan onder andere uit het bevorderen van de karpervisserij in de ruimste zin van het woord, het beschermen en behartigen van de belangen van de karpervisserij en het bevorderen en uitdragen van een ecologisch verantwoord karperbeheer.

De KSN tracht deze doelstellingen te bereiken door het uitgeven van "De Karper", het officiële orgaan van de KSN en het overleggen en/of samenwerken met andere verenigingen en organisaties. Tevens organiseert de KSN landelijke en regionale meetings waar de leden hun gegevens, kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Naast leerzaam zijn deze meetings ook uiterst gezellig.

In het voorjaar van 2001 heeft de KSN haar gedragscode voor karpervissers gelanceerd. Deze gedragscode kan als leidraad dienen voor iedere zichzelf en collega's respecterende karpervisser. Daarom is het belangrijk dat de gedragscode een breed draagvlak creëert binnen sportvissend Nederland en België en zelfs Europa.

KSN-gedragscode
1. Toon respect voor eenieder en zijn eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.
10. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen.

Ben je geïnteresseerd in de Karperstudiegroep Nederland en overweeg je lid te worden? Meer informatie over de KSN vind je op www.karperstudiegroep.nl