RECTIFICATIE ARTIKEL: JOOP FOLKERS...DE POT VERWIJT DE KETEL

Naar aanleiding van het artikel van 4 september jl. over Joop Folkers terecht een aantal rectificaties. Wij stelden in ons artikel dat er sprake was van het in beslag nemen van zijn boot , het gebruik van 650 meter net en het in de telegraaf verschijnen van een artikel over Joop. Dit is pertinent niet waar. De hoofdredacteur van BEET maakte daar terecht opmerkingen over. We kregen daarom de naam van de voorzitter van de botenclub van Joop Folkers om het juiste verhaal te horen. Uiteraard hebben we dat gedaan: Zijn versie over het voorval was als volgt:

Een hengelsporter uit een andere visclub had een net gevonden aan twee colaflessen.( We hebben deze hengelsporter ook gesproken) Hij had het net opgehaald omdat het zonder nummers in zee lag en dat is volgens de wet verboden. Hij verklaarde dat Joop Folkers zeer verbolgen was over het feit dat hij het net uit zee had gevist. In het net zaten enkele harders en een zeebaars. Deze hengelsporter heeft het net aan Joop overhandigd en deze is met het net uiteindelijk naar de kant gevaren. Daar heeft de voorzitter van de vereniging Joop met het net in zijn boot aangetroffen en vroeg hem waar hij nu in hemelsnaam mee bezig was. Joop heeft vervolgens het net in zijn auto gelegd. De voorzitter heeft zelfs aangeraden om het hele verhaal stil te houden maar het verhaal is een eigen leven gaan leiden met verschillende versies. Joop is door het voorval twee maanden geschorst geweest. Verschillende mensen uit de visclub hebben hun vrijwilligerswerk opgezegd door het hele voorval binnen de club omdat zij geen binding willen hebben met illegale vispraktijken van Joop Folkers

Nogmaals spijt het ons dat er onjuiste feiten in het eerste artikel hebben gestaan. Het was niet onze bedoeling misverstanden in het leven te roepen. We danken dan ook Beet voor de tip en het opgeven van de getuigen van het voorval.

De redactie